oficina@centronauticoformentera.com - 627 47 84 52

A) Si la cancel·lació es produeix amb més de 30 dies d'antelació a la data d'entrada, el 10% de l'import anticipat en efectuar la seva reserva (l'establiment retornarà al client el 90% de l'import anticipat).

B) Si la cancel·lació es produeix entre 30 i 10 dies d'antelació, el 30% de l'import anticipat en efectuar la seva reserva (l'establiment retornarà al client el 70% de l'import anticipat).

C) Amb menys de 10 dies d'antelació, el 50% de l'import anticipat en efectuar la seva reserva (és a dir, l'establiment retornarà el 50% de l'import anticipat).

Desistiment

Segons el que s'estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

CENTRO NÁUTICO FORMENTERA